อปท. ที่ไม่รายงานข้อมูลรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บของ งวดที่ 1 จำนวน 4 แห่ง 1.ทม.คอหงส์ 2.ทม.ทุ่งตำเสา
จำนวนข่าวทั้งหมด ๑,๖๔๐ รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ
๒๒ ก.ค. ๕๙
๓๕
  ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร
๑๕ ก.ค. ๕๙
๗๘
  โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
๑๔ ก.ค. ๕๙
๘๑
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
๑๓ ก.ค. ๕๙
๑๒๐
  โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
๑๑ ก.ค. ๕๙
๕๕
  โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๙ มิ.ย. ๕๙
๑๖๑
  รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)
๑๔ มิ.ย. ๕๙
๑๙๐
  1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๑,๒๘๑
  2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๙๓๑
  3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๘๖๒
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๐ มิ.ย. ๕๙
๑๒๒
  PM ในระบบแท่ง อปท.
๑๐ มิ.ย. ๕๙
๖๐๖
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล (นายประยูร สิกะพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งหมอ)
๐๖ มิ.ย. ๕๙
๓๗๓
  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๘ และ ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๕๙)
๓๐ พ.ค. ๕๙
๑๔๖
  ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016
๒๓ พ.ค. ๕๙
๑๖๖
  เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑๙ พ.ค. ๕๙
๑๘๗
  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
๑๖ พ.ค. ๕๙
๓๒๖
  เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
๑๖ พ.ค. ๕๙
๗๒
  งานวันเต่าโลก (World Turtle Day 2016)
๑๖ พ.ค. ๕๙
๑๔๖
  ขอประชาสัมพันธ์อัตราตำแหน่งว่าง ตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน 2559 จำนวน 4 ตำแหนง ของ อบต.คูขุด
๑๓ พ.ค. ๕๙
๓๔๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»