ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๘,๘๙๑ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๒๔๑
รับโอน(ย้าย)
๒๙๗
ุบุคลากร
๒๕ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๔๐
อบต.จะทิ้งพระ รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง
๒๐๐
บุคลากร
๒๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๙
อบต.เขาหัวควาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง
๔๗
อบต.เขาหัวควาย
๒๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๘
รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ
๔๕
๒๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๗
หลักเกณฑ์ การบรรจุกรณีพิเศษสาขาที่ขาดแคลน
๑๕๙
ธัญญารัตน์
๒๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๖
รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการ
๙๒
ส่วนศึกษาฯ
๒๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๕
รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนศึกษาฯ
๗๙
ส่วนศึกษาฯ
๒๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๔
รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง
๒๐๖
อบต.
๑๙ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๓
อบต.สำนักแต้ว รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
๑๖๑
บุคลากร
๑๙ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๒
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ
๖๑
on
๑๙ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๑
รับโอนย้าย จพง. ธุรการ ด่วน
๖๗
nana
๑๘ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๐
รับโอนย้าย
๙๖
บุคลากร
๑๘ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๙
ตำแหน่งว่างครับ
๑๓๗
พนักงาน
๑๕ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๘
รับโอนจพง.ธุรการ 2-4 / 5
๕๐
งานการเจ้าหน้าที่
๑๔ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๗
รับโอนย้ายนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6
๘๓
นักพัฒนาชุมชน
๑๔ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๖
นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๗๘
puch
๑๒ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๕
รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ
๑๐๑
คนท้องถิ่น
๑๒ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๔
รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ
๕๑
คนท้องถิ่น
๑๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๓
หาคนสับเปลี่ยน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
๑๒๓
ซาหริ่ม
๑๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๒
รับโอนย้าย
๒๑๖
เจ้าหน้าที่ อบต.
๐๑ พ.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»