จัดสัมมนาเรื่อง "ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่" ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 
ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๘๑๙ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๘๒๑
รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธาปฎิบัติการ/ชำนาญงาน จังหวัดชุมพร
๑๙
บุคคลากร
๒๘ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๒๐
รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธาปฎิบัติการ/ชำนาญงาน จังหวัดชุมพร
บุคคลากร
๒๘ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๙
ต้องการโอนย้าย
๑๕๘
แมว
๒๖ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๘
รับโอนพนักงานครูเทศบาล
๕๕
นักทรัพยากรบุคคล
๒๖ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๗
อบต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา รับโอนย้าย
๑๖๕
นักทรัพยากรบุคคล
๒๒ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๖
โหลดแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการผู้สูงอายุ
๔๖
T 2014
๑๖ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๕
ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่ง นวก.ศึกษา
๑๒๕
นวก.
๑๔ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๔
รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ด่วนค่ะ
๑๒๒
นักทรัพยากรบุคคล
๑๓ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๓
ทต.เชิงแส รับโอนพนักงานเทศบาล
๑๔๕
นักทรัพยากรบุคคล
๑๓ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๒
อบต.ทุ่งขมิ้น รับโอน(ย้าย) นิติกร
๗๘
นักทรัพยากรบุคคล
๑๓ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๑
รับโอนย้าย
๓๔๑
อบต.คู
๑๒ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๐
ประชาสัมพันธ์การรับโอน
๒๔๑
นักทรัพย์
๑๒ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๙
อบต.ทุ่งหมอ รับโอนนายช่างโยธา
๖๙
นักทรัพยากรบุคคล
๑๒ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๘
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง
๑๗๐
อบต.ทับปุด
๐๘ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๗
รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ
๖๖
อบต.บ้านขาว
๐๘ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๖
รับโอน นักวิชาการสุขาภิบาล
๗๓
งานการเจ้าหน้าที่
๐๖ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๕
ยากกลับบ้าน
๑๙๖
สุรัตน์
๐๕ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๔
อบต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย รับโอนย้าย
๑๓๓
ปริศนา
๐๕ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๓
ขอทราบตำแหน่งว่าง
๑๘๓
ดำ
๐๕ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๒
โอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๕๐
plan
๐๔ ก.ค. ๕๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»