ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๐๓๓ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๓๗๒
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ ด่วนมาก
๑๕
เจ้าหน้าที่
๒๙ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๗๑
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ
อบต.เกาะศรีบอยา
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๗๐
รับโอน (ย้าย)
๒๑
อบต.วัดจันทร์
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๖๙
เด็กพัทลุงอยากกลับบ้าน
๑๙
เด็กพัทลุง
๒๗ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๖๘
ต้องการย้ายค่ะ
๑๖
คนอยากย้าย
๒๗ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๖๗
รับโอนย้าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จนท.วิเคราะห์ฯ
๒๗ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๖๖
รับโอนนักวิชาการศึกษา หน.ส่วนการศึกษา
อบต.คลองหรัง
๒๗ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๖๕
ทต.ปะแต จ.ยะลา รับโอน
ทต.ปะแต
๒๗ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๖๔
รับโอนย้าย พนง.ท้องถิ่น หลายตำแหน่ง
๑๒
KAMOL
๒๕ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๖๓
นายช่างไฟฟ้า
หม่อม
๒๔ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๖๒
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
อบต.ทับช้าง
๒๔ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๖๑
รับพนักงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
มายูกิ
๒๓ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๖๐
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ด่วน !!!!!
บุคลากร
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๙
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ด่วน !!!!!
บุคลากร
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๘
หาที่ย้าย
๔๗๒
กก
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๗
รับโอน(ย้าย)
๒๒๔
อบต.วังใหญ่
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๖
อบต.แค รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๙๘
วีระชัย
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๕
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
๒๒๙
อบต.เขามีเกียรติ
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๔
รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๕๖
อบต.ยางค้อม
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๓
ท้องถิ่นไหนรับโอนรองปลัดฯบ้างครับ
๕๙
รองปลัดฯ
๒๑ ก.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»