ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๘,๙๖๗ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๓๑๗
รับโอนย้าย นวก.ศึกษา จพง.จัดเก็บฯ
๓๒
อบต.ท่าโพธิ์
๐๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๖
รับโอนย้าย
๓๑
กองคลัง
๐๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๕
อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ รับโอนย้าย
๑๑
น้องหัส
๐๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๔
รับโอนย้าย
๒๘
จนท
๐๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๓
รับโอน(ย้าย)
๓๑
อบต.คลองทราย
๐๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๒
รับโอนย้าย
๑๔
กองการศึกษา
๐๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๑
นวก.การเงินฯ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ
พิศมัย เดชสถิตย์
๐๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๐
ที่ไหนรับนวก.การเงินและบัญชีบ้างค่ะ
คนอยากกลับสงขลา
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๙
ที่ไหนรับนวก.การเงินและบัญชีบ้างค่ะ
คนอยากกลับสงขลา
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๘
ที่ไหนรับนวก.การเงินและบัญชีบ้างค่ะ
คนอยากกลับสงขลา
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๕
รับโอนย้าย
๑๙
เจ้าหน้าที่
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๔
รับโอนย้าย
๑๔
อบต.วัดขนุน
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๓
รับโอนย้าย
๑๘
ทต.จะนะ
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๒
ต้องการสับเปลี่ยน ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง
คนไกลบ้าน
๒๗ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๑
สับเปลี่ยนหรือโอนย้าย นักบริหารงานคลัง
คนสงขลา
๒๖ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๐
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษาด้วน
a
๒๖ มิ.ย. ๕๘
๑๔๒๙๙
ขอโอน-ย้ายจากพนักงานท้องถิ่นเป็นนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๑
จนท.วิเคราะห์ฯเทศบาล
๒๕ มิ.ย. ๕๘
๑๔๒๙๘
ทต.โพธิ์เสด็จ จ.นครศรีฯ รับโอน(ย้าย)
ทต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๒๕ มิ.ย. ๕๘
๑๔๒๙๗
รับโอนย้าย (ด่วน)
๒๒
เทศบาลตำบลจะนะ
๒๕ มิ.ย. ๕๘
๑๔๒๙๖
รับโอน ผอ.กองคลัง
๑๐
อบต.แม่ทอม
๒๕ มิ.ย. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»