ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๐๑๙ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๓๕๘
หาที่ย้าย
๓๑๑
กก
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๗
รับโอน(ย้าย)
๒๑๐
อบต.วังใหญ่
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๖
อบต.แค รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๙๒
วีระชัย
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๕
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
๒๐๗
อบต.เขามีเกียรติ
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๔
รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๕๑
อบต.ยางค้อม
๒๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๓
ท้องถิ่นไหนรับโอนรองปลัดฯบ้างครับ
๕๓
รองปลัดฯ
๒๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๑
ขอทราบตำแหน่งว่าง
๘๓
ดำ
๒๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๕๐
รับโอน(ย้าย)
๕๖
อบต.วังใหญ่
๒๐ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๔๙
รับโอน (ย้าย)
๗๒
ทต.ลำไพล
๒๐ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๔๘
รับโอน(ย้าย) หลายตำแหน่ง
๑๐๒
เทศบาลตำบลปาดัง
๒๐ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๔๗
นวก.การเงินและบัญชีหาที่ย้ายค่ะ
๑๓๘
โอปอ
๑๙ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๔๖
เจ้าพนักงานธุรการ
๑๖๐
เค
๑๖ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๔๕
รับ โอน (ย้าย)
๑๗๗
งานคลัง
๑๖ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๔๔
รับพนักงานด่วน
๑๑๑
มายูกิ
๑๖ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๔๓
รับพนักงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๕๑
มายูกิ
๑๕ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๔๑
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ
๑๕
อบต.เกาะศรีบอยา
๑๕ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๔๐
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ
อบต.เกาะศรีบอยา
๑๕ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๓๗
รับโอนย้าย
๖๒
อบต.บางสวรรค์
๑๕ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๓๖
ต้องการย้ายกลับบ้านจ.สงขลาตำแหน่งบุคลากร
๗๖
บุคลากร
๑๔ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๓๕
นายช่างอยากย้าย
๑๙
นายช่าง
๑๔ ก.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»