ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๘,๘๙๑ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๒๔๑
รับโอน(ย้าย)
๒๓๔
ุบุคลากร
๒๕ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๔๐
อบต.จะทิ้งพระ รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง
๑๕๘
บุคลากร
๒๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๙
อบต.เขาหัวควาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง
๓๗
อบต.เขาหัวควาย
๒๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๘
รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ
๔๐
๒๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๗
หลักเกณฑ์ การบรรจุกรณีพิเศษสาขาที่ขาดแคลน
๑๔๖
ธัญญารัตน์
๒๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๖
รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการ
๙๐
ส่วนศึกษาฯ
๒๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๕
รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนศึกษาฯ
๗๕
ส่วนศึกษาฯ
๒๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๔
รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง
๑๘๗
อบต.
๑๙ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๓
อบต.สำนักแต้ว รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
๑๔๔
บุคลากร
๑๙ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๒
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ
๕๕
on
๑๙ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๑
รับโอนย้าย จพง. ธุรการ ด่วน
๖๑
nana
๑๘ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๐
รับโอนย้าย
๘๙
บุคลากร
๑๘ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๙
ตำแหน่งว่างครับ
๑๒๗
พนักงาน
๑๕ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๘
รับโอนจพง.ธุรการ 2-4 / 5
๔๖
งานการเจ้าหน้าที่
๑๔ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๗
รับโอนย้ายนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6
๗๕
นักพัฒนาชุมชน
๑๔ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๖
นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๗๔
puch
๑๒ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๕
รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ
๑๐๐
คนท้องถิ่น
๑๒ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๔
รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ
๕๑
คนท้องถิ่น
๑๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๓
หาคนสับเปลี่ยน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
๑๒๒
ซาหริ่ม
๑๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๒
รับโอนย้าย
๒๐๗
เจ้าหน้าที่ อบต.
๐๑ พ.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»