โครงการท้องถิ่นสงขลา ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้ำใส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) รายงานภายในวันที่ 12 พ.ค. 2559, การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙ (LPA)
 
ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๗๕๓ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๗๕๐
รับโอนย้าย
๒๘
ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๗ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๔๙
รับโอนย้ายนายช่างโยธา อบต.ป่าชิง (ด่วน)
๑๔
อบต.ป่าชิง
๒๗ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๔๘
ต้องการโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี
๕๒
นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๖ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๔๗
รับโอนย้าย
๑๐๖
bangrieang
๒๔ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๔๖
นายช่างไฟฟ้า ต้องการย้ายลง พื้นที่ อ.หาดใหญ่ ที่ไหนมีกรอบตำแหน่งว่างบ้างมั้ยครับ ฝากเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยครับ
๓๖
นายช่าง
๒๔ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๔๕
รับโอน-ย้าย
๒๑๑
สุมาลี มากบัว
๒๓ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๔๔
อบต.พังลา รับโอน นิติกร (ด่วน)
๕๖
อบต.พังลา
๒๓ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๔๓
รับโอน ย้าย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๔
รับโอน ย้าย
๑๘ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๔๒
โอนย้าย
๑๕๙
ไพฑูรย์ หมัดศิริ
๑๘ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๔๑
หัวหน้าฝ่ายการเงิน/นักบริงานคลัง ต้องการโอนย้ายคะ
๑๕๐
pipo
๑๗ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๔๐
โอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔๑
จพง.ธุรการ
๑๗ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๓๙
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
๑๒๔
อบต.ปลักหนู
๑๗ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๓๘
รับโอน (ย้าย) หน.สป
๙๘
อบต.วัดจันทร์
๑๗ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๓๗
รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ด่วน
๖๑
นักวิชาการจัดก็บรายได้
๑๗ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๓๖
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
๑๓๐
จนท.
๑๗ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๓๕
รับโอนย้ายพนักงาน
๒๔๕
เจ้าหน้าที่
๑๖ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๓๔
เทศบาลตำบลปาดัง รับโอน ย้าย
๑๙๒
panja
๑๖ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๓๓
คนอยากโอนย้ายจพง.ทะเบียน หรือ จพง.พัฒนาชุมชน
๙๔
คนอยากย้าย
๑๖ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๓๐
อบต.คูขุด รับโอนย้ายพนักงาน
๑๖๔
ผ่านมา...ผ่านไป
๑๓ พ.ค. ๕๙
๑๔๗๒๙
อบต.คูขุด รับโอนย้ายพนักงาน
๖๘
ผ่านมา...ผ่านไป
๑๓ พ.ค. ๕๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»