การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐, ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อปท.เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามข้อสังเกต ของ สตง." ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๘๖๕ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๘๗๖
รับโอน(ย้าย)พนักงงานส่วนตำบล
๑๒๖
อบต.วังใหญ่
๒๔ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๕
รับโอน นักวิชาการสุขาภิบาล
๓๔
นักทรัพฯ
๒๔ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๔
ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1
๑๗
tar
๒๔ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๓
หาคนสับเปลี่ยน ตำแหน่ง นวก.ศึกษา อ.เบตง
๓๐
นวก.ศึกษา
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๒
รับโอน(ย้าย)
๑๗๕
อบต.คลองรี
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๑
รับโอน
๘๒
อบต.คลองรี
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๙
กองคลัง อบต.เขาแดง รับโอนย้าย
๗๓
เจ้าหน้าที่กองคลัง
๒๒ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๘
ฝากด้วยนะครับ โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
๕๒
tar
๒๒ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๗
รับโอนย้าย
๑๕๑
วี
๒๑ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๖
รับโอนย้าย
๔๕
วี
๒๑ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๕
อยากกลับบ้าน
๘๘
ปากกา สีแดง
๑๙ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๔
โอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บ
๘๑
จัดเก็บ
๑๙ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๓
รับโอนย้ายตำแหน่งผู้อำนยการกองสวัสดิการสังคม
๘๗
คนเทศบาล
๑๘ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๒
รับโอนย้ายตำแหน่งผู้อำนยการกองสวัสดิการสังคม
๔๖
คนเทศบาล
๑๘ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๑
รับโอน นิติกร เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการเงิน ผอ.กองคลัง ต้น
๙๕
นนท์
๑๘ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๐
รับโอนธุรการ
๘๙
ทต.สำนักขาม
๑๘ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๕๙
รับโอนย้ายนักวิเคราะห์ ด่วน
๑๑๑
เจ้าหน้าที่
๑๘ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๕๘
ธุรการที่ไหนว่างบ้าง
๑๑๓
คนอยากโอนย้าย
๑๘ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๕๗
ธุรการที่ไหนว่างบ้าง
๔๙
คนอยากโอนย้าย
๑๘ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๕๖
รับโอนย้ายครูเทศบาล
๓๙
จนท
๑๗ ส.ค. ๕๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»