การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐, ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อปท.เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามข้อสังเกต ของ สตง." ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดร.ไพร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในตลาดพลาซ่าและตลาดริมทางรถไฟ ตลาดสดสัมพันธ์ ครั้งที่6 ประจำปี 2559 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคั
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๗๘
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๗๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8 และ หมู่ 9
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๗๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญเที่ยวชม ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง BOYANG GREENS ประจำเดือนกันยายน 2559
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๕๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทำนบ โครงการเคาะประตูบ้านบริการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๕๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสะบ้าย้อย-เขาแดง(4095) ช่วงบ้านปลยนา-บ้านใต้ หมู่ที่ 4,5
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๓๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ หมู่ที่ 1
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๔๖
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๖๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนเลียบคลองนนท์ (ตั้งแต่ กทม.6 ถึงนพคล้าย) หมู่ที่ 3-5
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๓๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่้อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายรอบบ้านนาคลองตีน ม.1
๒๓ ส.ค. ๕๙
๙๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไร่ ม.8
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๒๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง เชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพะตง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๔๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 1 บ้านนาตก ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๓๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหลา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลาประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๔๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปี 2559
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๕๗

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»