ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เชิงแส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระราชทานลายพระหัตถ์ประวัติศาสตร์ผ่านบัตรอวยพรขอบคุณคนไทยที่สมัครสมานมีน้ำใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Bike for Mom
๓๑ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านลุงขิน หมู่ 2 และโครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมถนน (ช่างบ้านนายคล่อง-บ้านเขียว)
๓๑ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดีหลวง สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเชล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตสำหรับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หมู่ 5 ภายในศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 16.80 ตร.ม.
๓๑ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
๓๑ ส.ค. ๕๘
๒๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานเทศบาลตำบลควนเนียง
๓๑ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เขต 4
๓๑ ส.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แดนสงวน รับโอนย้ายพนักงานด่วน
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง การทำสัญญาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งตำเสา
๓๑ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย ๕ ท่าจีน และซอยศาลากลางถนนท่าจีน ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๓๑ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดีหลวง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ครั้งที่ 2
๓๑ ส.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ทำบุญ ๔ วัด ณ วัดศิริวรรณาวาส อ.สิงหนคร จ.สงขลา
๓๑ ส.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๙ คน
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ การ์ดที่ระลึกพระราชทานแทนคำขอบคุณ (bikeformom)
๒๙ ส.ค. ๕๘
๒๗๓

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»