ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย งบประจำเดือนมีนาคม 2558
๒๗ เม.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะท้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตรับผิดชอบอบต.สะท้อน
๒๗ เม.ย. ๕๘
๑๘๓
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ขุนตัดหวาย รับโอน (ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้
๒๗ เม.ย. ๕๘
๒๐๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนรู ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู จำนวน 132 รา
๒๗ เม.ย. ๕๘
๒๓๒
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๐๘
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ชะแล้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๑๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา ประกาศเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ปี 58 ครั้งที่ 1
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๐๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่งประกาศสอบราคาจ้าง ต่อเติมอาคารศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
๒๗ เม.ย. ๕๘
๒๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรั
๒๗ เม.ย. ๕๘
๒๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประกาศข่าวสารของทางราชการ เทศบาลเมืองสะเดามีความประสงค์สอบราคาซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหั
๒๗ เม.ย. ๕๘
๒๐๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น รายงานสรุปผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมยกระดับ หมู่ที่ 8 สายปลายนา - เขตต่อหมู่ที่ 5 ตำบล
๒๗ เม.ย. ๕๘
๒๐๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น รายงานสรุปผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางถวิล ชูกำเนิด หมู่ที่ 3 ตำบลสะพานไม้แก่น
๒๗ เม.ย. ๕๘
๑๙๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำทะเลน้อย
๒๗ เม.ย. ๕๘
๑๘๖

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»