หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด ๓๑,๙๘๕ รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิจิตร ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บ
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำเร็จรูป
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นประจำเดือน
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศรับสมัครปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ8
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกพยอม หมูที่ 3 , บ้านพลีควาย หมู่ที่ 4, บ้านทุ่
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพิจิตร
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.จะทิ้งพระ ประกาศรายชื่ิอผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ กำหนดจัดพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.พะตง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหาด หมู่ที่
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ท
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
๓๑ ต.ค. ๕๗

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»