ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๓๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศงานประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกเหรียง - บ้านทุ่งจูด หมู่ที่ 1
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๓๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ธง ประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๓๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีผู้ซื้อแบบแปลนโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๒๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2558
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๒๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๑๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ กำหนดวันและเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการประปาภูเชา หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๑๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๑๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ58
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๑๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาพระ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๐๑ ธ.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
๐๑ ธ.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
๐๑ ธ.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๐๑ ธ.ค. ๕๘
๑๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย การตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อชุมชน หมู่1
๐๑ ธ.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»