ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง โดยนายบำรุง พรหมเจริญ นายกองค์การบริการส่วนตำบลคลองหรังจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ สระน้ำข้างสนามกีฬาภูริวิจิตร ตำบลคลองหรัง โดยมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี
๒๖ พ.ย. ๕๘
๒๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงรมยาง บ้านยางทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
๒๖ พ.ย. ๕๘
๓๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเตาปูน-บ้านครูชื่น-ข้างวัดแหลมหาด บ้านแหลมหาด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
๒๖ พ.ย. ๕๘
๓๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสั้ว บ้านไร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
๒๖ พ.ย. ๕๘
๓๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแหลมคูลา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
๒๖ พ.ย. ๕๘
๓๒
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม(นักบริหารการสังคม) ระดับ 6
๒๖ พ.ย. ๕๘
๓๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา กำหนดการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๒๖ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ราคากลางในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
๒๖ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ๋
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๓

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»