ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 29 เม.ย.2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลฯ นายประเสริฐ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด รัตภูมิคัพ ครั้งที่1 ประจำปี 2559 จัดโดยชมรมเซปักตะกร้อ อำเภอรัตภูมิ โดยนายเน วุ่นซ
๒๙ เม.ย. ๕๙
๑๖๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร แข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับคณะผู้บริหาร พนักงาน
๒๙ เม.ย. ๕๙
๒๑๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง จอ LED สี่แยกไฟแดงกำลังอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงระบบของผู้รับจ้าง สี แสงภาพอาจจะไม่เรียบร้อยเทศบาลตำบลพะตงขออภัยในความไม่สะดวก
๒๙ เม.ย. ๕๙
๒๐๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูทร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒๙ เม.ย. ๕๙
๒๐๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหมอศรี ประกาศตรวจรับงานจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแยน๊ะ-สามแยกควนแดง
๒๙ เม.ย. ๕๙
๒๐๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ กองช่าง ออกพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)
๒๙ เม.ย. ๕๙
๒๐๒
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายบ้านควนเนียง
๒๙ เม.ย. ๕๙
๑๖๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขประจำเขตเลือกตั้งที่ 2
๒๙ เม.ย. ๕๙
๑๒๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
๒๙ เม.ย. ๕๙
๘๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหว้า-ควนเหรง หมู่ที่ 18 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๒๙ เม.ย. ๕๙
๗๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
๒๙ เม.ย. ๕๙
๔๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวนราคากลาง โครงการถมดินบริเวณที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ บ้านยางงาม
๒๙ เม.ย. ๕๙
๓๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์เทศบาลตำบลท่าช้าง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2559
๒๙ เม.ย. ๕๙
๔๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (อาหารมุสลิม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
๒๙ เม.ย. ๕๙
๑๑๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (อาหารมุสลิม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
๒๙ เม.ย. ๕๙
๑๑๔

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»