หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด ๓๑,๙๕๕ รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศรายงานสรุปผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหญ้าคา หมู่ที่ 2 ตำบล
๓๐ ต.ค. ๕๗
๑๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าชิง ประกาศการใช้แผนตามหนังสือ คตง.
๓๐ ต.ค. ๕๗
๒๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
๓๐ ต.ค. ๕๗
๓๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง เชฺิญชวนประชาชนมารับบริการของศูนย์ดำรงธรรม
๓๐ ต.ค. ๕๗
๒๔
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.บาโหย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาร
๓๐ ต.ค. ๕๗
๘๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงไร้สายพร้อมชุดควบคุม และประกาศเปิดเผยราคากลาง
๓๐ ต.ค. ๕๗
๑๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ซอยศาลาแหลมซอ
๓๐ ต.ค. ๕๗
๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบป
๓๐ ต.ค. ๕๗
๑๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าม่วง แสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2557
๓๐ ต.ค. ๕๗
๑๕
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.จะทิ้งพระ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ภาค ก และภาค ข
๓๐ ต.ค. ๕๗
๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะวง เทศบาลตำบลพะวง ขอเชิญประชาชนร่วมงาน
๓๐ ต.ค. ๕๗
๑๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง เรื่องการจัดจ้างวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
๓๐ ต.ค. ๕๗
๑๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง
๓๐ ต.ค. ๕๗
๒๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา กำหนดแผนการออกให้บริการพ่นเคมีกำจัดยุงในโรงเรียนช่วงก่อนเปิดเทอม
๓๐ ต.ค. ๕๗
๒๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซือจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 (สขร.) (หมวดค่าครุภัณฑ์ที ดินและส
๓๐ ต.ค. ๕๗
๒๕

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»