ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
๑๙ ธ.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ประกาศแถลงการณ์ ฉบับที่ 6 ธงเหลืองในบางพื้นที่
๑๙ ธ.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๒๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกร
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๒๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๒๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านใหม่ รับแบบพิมพ์และกรอกราย
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๒๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดงานโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดสงขลา ณ บริเวญสระบัวฯ
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๒๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดงานโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดสงขลา อ.สะเดา
๑๙ ธ.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหม่อม รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๑๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโล๊ะมุด-บ้านควนขี้แรด
๑๙ ธ.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดกิจกรรมอบรม ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๑๙ ธ.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน
๑๙ ธ.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ - จ่ายเงินสด และงบทางการเงินอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
๑๙ ธ.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ - จ่ายเงินสด และงบทางการเงินอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2557
๑๙ ธ.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินนิมิต หมู่ที่๖
๑๙ ธ.ค. ๕๗

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»