ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ขอเชิญเข้าร่วมประกวด บ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ประจำปี 2558
๐๗ ก.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กระแสสินธุ์ Test
๐๗ ก.ค. ๕๘
๑๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กระแสสินธุ์ Test
๐๗ ก.ค. ๕๘
๓๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน
๐๗ ก.ค. ๕๘
๒๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจการจ้าง โครงการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง เท
๐๗ ก.ค. ๕๘
๗๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศวันตรวจรับการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
๐๗ ก.ค. ๕๘
๙๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
๐๗ ก.ค. ๕๘
๑๐๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
๐๗ ก.ค. ๕๘
๑๒๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแดง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
๐๖ ก.ค. ๕๘
๓๑๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง โครงการลานวัฒนธรรม สร้างสรรค์ท้องถิ่น
๐๖ ก.ค. ๕๘
๓๐๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน ๒๗ รายการ
๐๖ ก.ค. ๕๘
๓๐๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
๐๖ ก.ค. ๕๘
๓๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิยมพัฒนาต่อจากถนนสายใหม่ หมู่ที่ 3บ้านต้นโก - บ้านปลักจิ
๐๖ ก.ค. ๕๘
๓๐๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนตีน หมู่ที่ 1
๐๖ ก.ค. ๕๘
๒๔๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑-๕
๐๖ ก.ค. ๕๘
๑๙๐

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»