ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ฉาง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อสนับสนุน การดูแล เฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูขุด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ดับเพลิง
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ Lineกลุ่ม "มหาดไทยสัมฤทธิ์ผล" เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตาม ผลการดำเนินงาน
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านลำลอง หมู่ที่ 12 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองพน หมู่ที่ 16 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองทุเรียน หมู่ที่ 13 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.สะบ้าย้อย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส 5 ธันวามหาราช
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เรื่อง ราคากลางโครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประเทศวันตรวจรับงานจ้างโครงการเคลื่อนย้ายเสาวิทยุหอกระจายข่าว
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
๒๗ พ.ย. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»