ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน ประกาศ อบต.คลองแดน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายขอบเหมืองกิ้มถ้วน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแดน
๒๑ เม.ย. ๕๘
๑๗๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่งประกาศสอบราคาจ้างเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคูหาใต้
๒๑ เม.ย. ๕๘
๑๘๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยบสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๐๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายนาป๋อง - บางน๊ะ
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๐๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่งประกาศสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๑๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่งประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๐๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจ้างซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๐๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวประมูลจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก เทศบาลเมืองกำแพงเ
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๐๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติ
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๐๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬาองค์การบริหารส่วนจัง
๒๑ เม.ย. ๕๘
๑๘๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลบริเวณอาคารด้านหน้าชั้น ๑,๒ รวมทั้งบันได และบริเว
๒๑ เม.ย. ๕๘
๑๗๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปียะ อบต.คลองเปียะ ประกาศผลการพิจารณาวิธีพิเศษ
๒๑ เม.ย. ๕๘
๑๖๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเชิญชวนจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายู องค์การบริหารส
๒๑ เม.ย. ๕๘
๑๔๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวประมูลราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย
๒๑ เม.ย. ๕๘
๑๓๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองเปียะ ขอบัญญัติองค การบริหารสวนตำบลคลองเปยะ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558
๒๑ เม.ย. ๕๘
๑๖๔

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»