ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หาดจันทร์สว่าง
๒๗ เม.ย. ๕๘
๔๐๑
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๘๐
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องควบคุมโทรทัศนืวงจรปิด
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๘๒
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาซื้อหิน 3/8 นิ้ว
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๘๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ วันเทศบาล ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
๒๗ เม.ย. ๕๘
๔๓๗
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา กำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกพนักงานจ้างตามโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมา
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๗๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง รับสมัครผู้กำลังศึกษาเข้าร่วมโครงการ"เยาวชนคนขยัน สานฝันคนสู้งาน"
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ ประกาศอนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๔๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูขุด ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2558
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๓๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๑๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง รายงานผลทดสอบน้ำประปาควนเนียง ประจำปี 2557
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๐๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย งบประจำเดือนมีนาคม 2558
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๕๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะท้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตรับผิดชอบอบต.สะท้อน
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๔๐
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ขุนตัดหวาย รับโอน (ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๕๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนรู ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู จำนวน 132 รา
๒๗ เม.ย. ๕๘
๓๘๔

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»