ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา
๒๘ ก.ค. ๕๘
๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ประจำปี 2558
๒๘ ก.ค. ๕๘
๖๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระโนด ประกาศเทศบาลตำบลระโนดขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
๒๘ ก.ค. ๕๘
๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
๒๘ ก.ค. ๕๘
๖๘
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนั
๒๘ ก.ค. ๕๘
๕๙
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างตามโครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึก
๒๘ ก.ค. ๕๘
๕๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา รายชื่อผู้เข้าประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
๒๘ ก.ค. ๕๘
๙๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน การรายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางสมพร คงแก้วหมู่ที่ 7 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๓๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน การรายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหน้าวัดอู่ตะเภา-เขตหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าบ
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๒๓
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๐๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๓๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
๒๗ ก.ค. ๕๘
๒๘๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศประชาสัมพันธ์วันตรวจรับงานจ้าง
๒๗ ก.ค. ๕๘
๒๘๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รัตภูมิ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค
๒๗ ก.ค. ๕๘
๒๘๒
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา รายงานผลการประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
๒๗ ก.ค. ๕๘
๒๗๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»