ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศผลชนะการเสนอราคา
๒๗ ส.ค. ๕๘
๘๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 1
๒๗ ส.ค. ๕๘
๘๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง กำหนดการ โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปี 2558
๒๗ ส.ค. ๕๘
๘๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
๒๗ ส.ค. ๕๘
๗๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
๒๗ ส.ค. ๕๘
๖๘
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับ 6
๒๗ ส.ค. ๕๘
๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหม่อม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน
๒๗ ส.ค. ๕๘
๕๑
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๒๗ ส.ค. ๕๘
๓๑
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ( ตำแหน่งภารโรง ) สังกัดเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๒๗ ส.ค. ๕๘
๓๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูวิเชียร-บ้านนางปราณี สองช่วง (รายละเอียดตามที่อบต.ทุ่งหวังกำหนด)
๒๗ ส.ค. ๕๘
๓๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านยางงาม หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง
๒๗ ส.ค. ๕๘
๒๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้างวัดทุ่งหวังนอก หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง
๒๗ ส.ค. ๕๘
๒๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒๗ ส.ค. ๕๘
๑๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉลุง สอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
๒๗ ส.ค. ๕๘
๑๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
๒๗ ส.ค. ๕๘
๑๕

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»