ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยถาวร หมู่ที่ 1, 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยถาวร หมู่ที่ 1, 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประการแผนจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 8)
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศแผนจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านขาว ประกาศ อบต.บ้านขาว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่่ 1
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้าง ธนาคารกรุงเทพ (ด้านซ้ายทาง) หมู่ที่ 2 ตำ
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้าง ธนาคารกรุงเทพ (ด้านซ้ายทาง) หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ราคากลางคูระบายน้ำ ม.6
๒๖ มี.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ราคากลางอาคารม.6
๒๖ มี.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายข้างไปรษณีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายข้างไปรษณีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๐๑ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม.7 บ้านสลุด
๒๐ มี.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม.5 บ้านไร่
๒๐ มี.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»