ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ข้อมูลการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็ก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุทางถนน
๒๗ พ.ย. ๕๘
๑๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เร่งรัดการรายงานการจัดสรรงบประมาณ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 15 ต่แหน่ง
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย งบประจำเดือน ก.ย. 2558
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สำนักขาม ประชาสัมพันธ์วันพ่อแห่งชาติ
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง สำนักงานอัยการสูงสูด รับสมัครข้าราชการอัยการ ตัวแหล่งอัยการผู้ช่วยจำนวน 300 อัตรา
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 407 (กม.ที่ 13+385) - บ้านใหม่ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาดูแลปรับปรุงสภาพไหล่ทางถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าพระยา แจ้งราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 บ้านปลักบ่อ (ท่าท้อน)
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สวนสาธารณะและสวนสุขาพ
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ประชุมคณะกรรมการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๗ พ.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ คณะแพทยศาสตร์ มอ. ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สังเกต ป้องกัน รู้เท่าทัน มะเร็งผิวหนัง"
๒๗ พ.ย. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»