ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรุล้อมช้าง หมู่ท
๓๐ ม.ค. ๕๘
๑๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน
๓๐ ม.ค. ๕๘
๑๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู
๓๐ ม.ค. ๕๘
๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง อบต.จะโหนง ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๓๐ ม.ค. ๕๘
๓๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ ขสร.
๓๐ ม.ค. ๕๘
๑๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โรงน้ำดื่ม ห
๓๐ ม.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหอยโข่ง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน
๓๐ ม.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหอยโข่ง ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสงบ
๓๐ ม.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๓๐ ม.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
๓๐ ม.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
๓๐ ม.ค. ๕๘
๑๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๓๐ ม.ค. ๕๘
๑๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบพังพระ ห
๓๐ ม.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.พะตง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
๓๐ ม.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 240 ชั่วโมง
๓๐ ม.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»