ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแดง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
๐๖ ก.ค. ๕๘
๒๕๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง โครงการลานวัฒนธรรม สร้างสรรค์ท้องถิ่น
๐๖ ก.ค. ๕๘
๒๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน ๒๗ รายการ
๐๖ ก.ค. ๕๘
๒๖๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
๐๖ ก.ค. ๕๘
๒๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิยมพัฒนาต่อจากถนนสายใหม่ หมู่ที่ 3บ้านต้นโก - บ้านปลักจิ
๐๖ ก.ค. ๕๘
๒๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนตีน หมู่ที่ 1
๐๖ ก.ค. ๕๘
๒๓๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑-๕
๐๖ ก.ค. ๕๘
๑๗๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยรูปผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าโรงเรียนชาติตระกาลโกศล
๐๖ ก.ค. ๕๘
๘๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยธนารักษ์พื้นที่สงขลา
๐๖ ก.ค. ๕๘
๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๐๖ ก.ค. ๕๘
๖๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมพริ้นเตอร์และอุปกรณ์
๐๖ ก.ค. ๕๘
๖๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 20 เส้น
๐๖ ก.ค. ๕๘
๖๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๐๖ ก.ค. ๕๘
๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาภายในตำบลโคกม่วง
๐๖ ก.ค. ๕๘
๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ข่าวสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
๐๖ ก.ค. ๕๘
๖๑

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»