ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2558
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๑๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกกอ-บ้านท่าม่วง ม.11-1
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๒๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร การประชุมสภาเทศบาลเมืองสิงหนคร
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๔๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงเพชร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๒๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงเพชร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้า่งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๒๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๒๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิดหกล้อ จำนวน
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๑๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบางเขียด
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๒๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๑๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมุลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๑๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา รายงานพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างประจำเดือน เมษายน 2558
๒๕ พ.ค. ๕๘
๓๐๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อดาน รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพน้ำตัวอย่างประปา หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อดาน
๒๕ พ.ค. ๕๘
๒๙๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
๒๕ พ.ค. ๕๘
๒๕๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ปรกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง สอบราคาซื้อรถรางบริการชุมชน ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 32 ที่นั่ง จำนวน 2
๒๕ พ.ค. ๕๘
๒๗๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ
๒๕ พ.ค. ๕๘
๒๙๔

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»