โครงการท้องถิ่นสงขลา ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้ำใส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) รายงานภายในวันที่ 12 พ.ค. 2559, การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙ (LPA)
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา แจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนกิจกรรมงานสมโภชทวดหัวเขาแดง ในคืนวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
๒๔ พ.ค. ๕๙
๙๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2559
๒๔ พ.ค. ๕๙
๑๓๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ราคากลางงานก่อสร้างท่อเมนระบบประปา หมู่ 5 บ้านควน
๒๔ พ.ค. ๕๙
๑๒๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
๒๔ พ.ค. ๕๙
๘๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ 4
๒๔ พ.ค. ๕๙
๘๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2559)
๒๔ พ.ค. ๕๙
๘๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเรียงราษฎร์ร่วมใจ-แหลมยาง หมู่ที่ 17
๒๔ พ.ค. ๕๙
๕๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองควนลัง ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.59)
๒๔ พ.ค. ๕๙
๔๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนยอ-โรงปุ๋ย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10
๒๔ พ.ค. ๕๙
๒๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงไม้ หมู่ที่ 7
๒๔ พ.ค. ๕๙
๒๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดสระน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
๒๔ พ.ค. ๕๙
๒๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. สายบุญยูร จากบ้านนางเอียด - บ้านนายกล่อม วรรณกูล หมู่ที่ 1
๒๔ พ.ค. ๕๙
๑๖
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านท่าเข็ญ
๒๔ พ.ค. ๕๙
๑๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
๒๔ พ.ค. ๕๙
๔๙
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
๒๔ พ.ค. ๕๙
๕๒

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»