ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2557
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ โครงการพบปะแลกเปลี่ยนของผู้ประกอบการค้า
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าบอน ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) ระดับ 6
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ล้างถังขยะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซุ้มประตูทางเข้าวัดภูตบรรพต ม.1 ต.บางเขียด
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ทอม อบต.แม่ทอม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการ อบต.แม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา(ครั้งที่ 2)
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่บ้าน – บ้านนิเย๊าะ หมู่ที่ 1
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง
๒๘ ส.ค. ๕๘
๒๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉลุง สอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๔
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบันไดเลื่อน หน้า มอ. หาดใหญ่
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๔
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โรง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระราชทานการ์ดขอบคุณ กิจกรรม (Bike for Mom)
๒๘ ส.ค. ๕๘
๒๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ กำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง โครงการผิวทางแอสฟัสติกส์ ถนนคลองปอม-ทุ่งลาน หมู่ที่ 8
๒๘ ส.ค. ๕๘
๒๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 4
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๔

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»