ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย จ้าเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนเทศบาล 1 ซอย 1 โดยวิธีพิเศษ
๐๒ ก.ย. ๕๘
๓๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.พิจิตร ม.3
๐๒ ก.ย. ๕๘
๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูขุด สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
๐๒ ก.ย. ๕๘
๖๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น งวดที่ 1
๐๒ ก.ย. ๕๘
๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558
๐๒ ก.ย. ๕๘
๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปียะ ประกาศผลการพิจารณาโดยวิธีพิเศษจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้
๐๒ ก.ย. ๕๘
๔๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างระบบกระจายเสียงทางไกล
๐๒ ก.ย. ๕๘
๑๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกล่ำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2558
๐๒ ก.ย. ๕๘
๒๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศวันตรวจรับงานจ้างทำแผนที่แม่บทด้วยระบบโปรแกรม Ltax Gis แล้วเสร็จ พื้นที่ 65 ตร.กม. เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านไร่
๐๒ ก.ย. ๕๘
๒๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มเติมระบบกระจายเสียงอัตโนมัติแบบไร้สาย
๐๒ ก.ย. ๕๘
๑๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
๐๒ ก.ย. ๕๘
๑๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโดยกั้นห้องภายในอาคารสำนักงาน
๐๒ ก.ย. ๕๘
๑๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
๐๒ ก.ย. ๕๘
๒๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
๐๒ ก.ย. ๕๘
๒๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถังประปา หมู่ที่ ๑
๐๒ ก.ย. ๕๘
๒๓

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»