ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เชิญเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ 4 โครงการ
๒๗ พ.ค. ๕๘
๔๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอาชีพ หมู่ที่ 3
๒๗ พ.ค. ๕๘
๓๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอาชีพ หมู่ที่
๒๗ พ.ค. ๕๘
๓๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอาชีพ หมู่ที่
๒๗ พ.ค. ๕๘
๓๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอาชีพ หมู่ที่
๒๗ พ.ค. ๕๘
๔๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอาชีพ หมู่ที่
๒๗ พ.ค. ๕๘
๔๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
๒๗ พ.ค. ๕๘
๕๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
๒๗ พ.ค. ๕๘
๑๑๔
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะวง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
๒๗ พ.ค. ๕๘
๑๖๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
๒๗ พ.ค. ๕๘
๒๓๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง กำหนดการฉีดพ่นเคมี ulv
๒๗ พ.ค. ๕๘
๒๑๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาพระ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผลสามัคคี หมู่ที่ 8
๒๗ พ.ค. ๕๘
๒๒๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาพระ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 4 แห่ง หมู่ที่ 3,8,9
๒๗ พ.ค. ๕๘
๒๔๖
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับ นร.รร.ในสังกัดอบจ.สงขลา (นร.ไทยมุสลิม)
๒๖ พ.ค. ๕๘
๓๓๕
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับ นร.รร.ในสังกัดอบจ.สงขลา (นร.ไทยพุทธ)
๒๖ พ.ค. ๕๘
๓๒๕

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»