ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม รายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. อบต.ท่าข้าม
๐๙ ก.พ. ๕๙
๓๑๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ มอบความสุขต้อนรับวาเลนไทน์ กับ เทศกาลสงขลามหาสนุก
๐๙ ก.พ. ๕๙
๓๑๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ประกาศราคากลาง-โครงการจัดสวนสาธารณะบริเวณสี่แยกบ้านท่าเข็น หมู่ที่ 1 (แก้ไข)
๐๙ ก.พ. ๕๙
๓๑๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ประกาศ ยกเลิกประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดสวนสาธารณะบริเวณสี่แยกบ้านท่าเข็น หมู่ที่ 1
๐๙ ก.พ. ๕๙
๓๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายหลังมัสยิด บ้านคลองพน หมู่ที่ 16 ตำบลนาทวี
๐๙ ก.พ. ๕๙
๓๐๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายท่อเหลี่ยม
๐๙ ก.พ. ๕๙
๒๓๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ การเปิดเผยราคากลางและการคำควณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๐๙ ก.พ. ๕๙
๑๘๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๐๙ ก.พ. ๕๙
๑๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
๐๙ ก.พ. ๕๙
๑๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำน้อย - บ้านท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๐๙ ก.พ. ๕๙
๑๔๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายน้ำน้อย-ท่านางหอม หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๐๙ ก.พ. ๕๙
๑๓๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค ณ หมู่ที่ 8
๐๙ ก.พ. ๕๙
๑๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559
๐๙ ก.พ. ๕๙
๑๗๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม/ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง ประจำปีงบประมาณ 2559
๐๙ ก.พ. ๕๙
๑๖๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
๐๙ ก.พ. ๕๙
๒๑๑

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»