ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลลองทราย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
๒๙ พ.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค
๒๙ พ.ค. ๕๘
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดเทศบา
๒๘ พ.ค. ๕๘
๓๓๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะพานไม้แก่น ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
๒๘ พ.ค. ๕๘
๓๓๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กระแสสินธุ์ รับโอนพนักงานเทศบาล
๒๘ พ.ค. ๕๘
๓๔๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท
๒๘ พ.ค. ๕๘
๓๒๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองแงะ
๒๘ พ.ค. ๕๘
๓๓๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๒๘ พ.ค. ๕๘
๓๕๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการจัดทำวารสารการดำเนินงาน ของเทศบ
๒๘ พ.ค. ๕๘
๓๐๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับช้าง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อบต.ทับช้าง
๒๘ พ.ค. ๕๘
๒๗๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับช้าง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อบต.ทับช้าง
๒๘ พ.ค. ๕๘
๒๒๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับช้าง ประกาศผลการประเมินสมรรถนะและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อบต.ทับช้าง
๒๘ พ.ค. ๕๘
๒๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส อำเภอเคลื่อนที่พบประชาชน วัดควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
๒๘ พ.ค. ๕๘
๒๒๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมกิจกรรม อบจ.สัญจร ณ อ.สทิงพระ
๒๘ พ.ค. ๕๘
๒๒๙
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ตลิ่งชัน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
๒๘ พ.ค. ๕๘
๒๓๖

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»