หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด ๓๑,๙๙๒ รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างจัดการแสดง รักษ์ตลาดน้ำคลองแดน
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบน้ำดื่มน้ำใช้ฯ
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านท่าเข็น-บ้านทุ่งสงวน
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างชลประทาน
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน
๓๑ ต.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอ
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิจิตร ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บ
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำเร็จรูป
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศรับสมัครปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ8
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกพยอม หมูที่ 3 , บ้านพลีควาย หมู่ที่ 4, บ้านทุ่
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพิจิตร
๓๑ ต.ค. ๕๗

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»