ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
๒๓ ม.ค. ๕๘
๑๙๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา
๒๓ ม.ค. ๕๘
๙๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
๒๓ ม.ค. ๕๘
๘๙
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬาอ.สะเดา
๒๓ ม.ค. ๕๘
๙๕
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจ้าง จ้างทำพร้อมติดตั้งเหล็กดัดภายในอาคาร สน.กองกิจการขนส่งและห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร
๒๓ ม.ค. ๕๘
๗๙
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกท้ายลาดแบบชานต่ำ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน
๒๓ ม.ค. ๕๘
๖๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
๒๓ ม.ค. ๕๘
๔๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ให้ระมัดระวังอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน
๒๓ ม.ค. ๕๘
๔๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ “We Love Hatyai” ร่วมกดโหวต ให้หาดใหญ่เป็นที่ 1 ของเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก
๒๓ ม.ค. ๕๘
๓๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง ขยายระยะเวลาในการถอนชื่อจากฐานข้อมูลเลื
๒๓ ม.ค. ๕๘
๔๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2558
๒๓ ม.ค. ๕๘
๔๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
๒๓ ม.ค. ๕๘
๔๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อถังกรองสแตนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด
๒๓ ม.ค. ๕๘
๔๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่องประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดจันทร์
๒๓ ม.ค. ๕๘
๔๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจวบเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบ
๒๓ ม.ค. ๕๘
๔๒

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»