ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉลุง สอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบันไดเลื่อน หน้า มอ. หาดใหญ่
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โรง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระราชทานการ์ดขอบคุณ กิจกรรม (Bike for Mom)
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ กำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง โครงการผิวทางแอสฟัสติกส์ ถนนคลองปอม-ทุ่งลาน หมู่ที่ 8
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 4
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นป้ายจราจรและกรวยจราจร จำนวน ๕ รายการ
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำบูธนิทรรศการวิชาการระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศแบบ ๒ ชั้น
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๔ โครงการ ของ อบต.สนามชัย
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศจ้างควบคุมงานโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ อบต.บางเขียด
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางเขียด
๒๘ ส.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนปลอดภัย โดยตีเส้นจราจรชนิดร้อน
๒๘ ส.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»