ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๒๕๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๒๕๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๒๔๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) อบต.จะทิ้งพระ
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๒๕๔
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ปลักหนู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๒๕๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม เอดส์ หยุดได้ ถ้าทุกคนร่วมใจ
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๒๓๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม โรคมือ เท้า ปาก รู้แล้วป้องกันได้
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๑๙๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๑๙๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ การตรวจสอบข้อเท็จจริง และ แก้ไขปัญหาบุคคลที่ถูกแจ้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางโดยมิชอบ
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๑๘๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด.5) ประจำปีงบประมาณ 2558
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๑๖๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ทำบุญ ๔ วัดโบราณ พัฒนาเมืองเก่า
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๑๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองอู่ตะเภา สื่อประชาสมัพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV)
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๑๔๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนัก
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๑๕๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหม่อม ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๑๓๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำงวดที่ ๑/๒๕๕๘ ตั้งแต่เดือน
๓๐ มิ.ย. ๕๘
๑๔๖

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»