หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด ๓๑,๘๐๗ รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
๒๔ ต.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
๒๔ ต.ค. ๕๗
๑๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่
๒๔ ต.ค. ๕๗
๒๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๒๔ ต.ค. ๕๗
๑๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผูดูแลเด็กโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อ
๒๔ ต.ค. ๕๗
๒๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ์ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปา หนองขวน 4 หมู่ที่ 5
๒๔ ต.ค. ๕๗
๒๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เทพา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร เทศบาลตำบลเทพา
๒๔ ต.ค. ๕๗
๑๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
๒๔ ต.ค. ๕๗
๑๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง ผลการเสนอราคาจ้าง
๒๔ ต.ค. ๕๗
๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาของเทศบาลตำบลท่าช้าง
๒๔ ต.ค. ๕๗
๑๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าช้าง การป้องกันและควบคุมโรคตาแดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒๔ ต.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ
๒๔ ต.ค. ๕๗
๑๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
๒๔ ต.ค. ๕๗
๒๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู
๒๔ ต.ค. ๕๗
๓๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง ผลการประมูลราคาให้เช้าทรัพย์สินเทศบาลตำบลคูเต่า
๒๔ ต.ค. ๕๗
๒๗

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»