ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าช้
๒๑ เม.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด โครงการสืบสานประเพณีการแข่งเรือ ประจำปี 2558
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๑๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด โครงการสืบสานประเพณีการแข่งเรือ ประจำปี 2558
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๐๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด โครงการสืบสานประเพณีการแข่งเรือ ประจำปี 2558
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๐๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน ประกาศ อบต.คลองแดน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายขอบเหมืองกิ้มถ้วน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแดน
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๔๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่งประกาศสอบราคาจ้างเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคูหาใต้
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๔๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยบสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๔๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายนาป๋อง - บางน๊ะ
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๔๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่งประกาศสอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๔๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่งประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๓๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจ้างซ่อมบำรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๓๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวประมูลจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก เทศบาลเมืองกำแพงเ
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๒๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติ
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๒๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬาองค์การบริหารส่วนจัง
๒๑ เม.ย. ๕๘
๒๑๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลบริเวณอาคารด้านหน้าชั้น ๑,๒ รวมทั้งบันได และบริเว
๒๑ เม.ย. ๕๘
๑๙๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»