ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  หมวดหลัก ทต.โคกม่วง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
๒๙ พ.ย. ๕๘
๒๐
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558
๒๙ พ.ย. ๕๘
๕๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง การแข่งขันวอลเลย์บอลประเภทผู้นำ กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังเกมส์ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
๒๗ พ.ย. ๕๘
๒๙๕
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558
๒๗ พ.ย. ๕๘
๓๑๑
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาภาคใต้
๒๗ พ.ย. ๕๘
๒๗๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
๒๗ พ.ย. ๕๘
๓๕๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558
๒๗ พ.ย. ๕๘
๒๓๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ( เพิ่มเติม 1/2559)
๒๗ พ.ย. ๕๘
๒๑๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเหรียง-ทุ่งจูด หมู่ที่ 1
๒๗ พ.ย. ๕๘
๑๗๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างงานระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหมู่ที่ 7
๒๗ พ.ย. ๕๘
๑๒๕
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ฉาง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
๒๗ พ.ย. ๕๘
๑๒๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อสนับสนุน การดูแล เฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
๒๗ พ.ย. ๕๘
๑๐๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
๒๗ พ.ย. ๕๘
๙๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูขุด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ดับเพลิง
๒๗ พ.ย. ๕๘
๙๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ Lineกลุ่ม "มหาดไทยสัมฤทธิ์ผล" เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตาม ผลการดำเนินงาน
๒๗ พ.ย. ๕๘
๙๗

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»