ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เรื่อง คลื่นลมแรงในอ่าวไทย
๒๗ ธ.ค. ๕๗
๑๒๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 โครงการ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๑๓๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศสอบราคาจ้าง ถนนลาดยาง สายบ้านเตราะเล ม 4
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๑๓๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๑๒๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเลียบ (เพิ่มเติม)
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๑๒๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ชะแล้ ประกาศเทศบาลตำบลชะแล้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงภายในสำนักงานและ
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๑๑๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ชะแล้ ประกาศเทศบาลตำบลชะแล้ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นโพธิ์ หมู่ 3 ตำบล
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๙๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน จำนวน 2 โครงการ
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๗๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดีหลวง (พ.ศ.2557-2559)
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๗๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองยางแดง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บ้านคอ
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๖๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดคลอกคลองยางแดง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บ้านคอก
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๖๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๗๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายเกาะไม้ใหญ่ - เขตช้อนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลประกอบ
๒๖ ธ.ค. ๕๗
๗๐

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»