หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด ๓๒,๔๕๘ รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบคอนเทรนเนอร์ ของเทศบาลตำบลพะวง ด้วยระบบ
๒๑ พ.ย. ๕๗
๑๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลซื้อรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลพะวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ
๒๑ พ.ย. ๕๗
๑๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง ๔๐๘-ที่ว่าการอำเภอระโนด
๒๐ พ.ย. ๕๗
๑๘๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดกิจกรรมการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดน้ำคลองระโนด ประจำปี ๒๕๕๘
๒๐ พ.ย. ๕๗
๑๗๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานองค์การบิรหารส่วนจังหวัดสง (ด้านหลัง)
๒๐ พ.ย. ๕๗
๑๘๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดทำนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อบจ.สงขลา (ฉบับพิเศษ)
๒๐ พ.ย. ๕๗
๑๘๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง
๒๐ พ.ย. ๕๗
๑๗๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศประมูลเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล
๒๐ พ.ย. ๕๗
๑๑๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการระบายน้ำโดยวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป
๒๐ พ.ย. ๕๗
๖๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจัดซื้อหิน ๓/๘ นิ้ว
๒๐ พ.ย. ๕๗
๖๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
๒๐ พ.ย. ๕๗
๖๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อต้นเหลืองเชียงราย
๒๐ พ.ย. ๕๗
๖๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา
๒๐ พ.ย. ๕๗
๖๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ทน.สงขลา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
๒๐ พ.ย. ๕๗
๗๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างบันไดเลื่อนสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๐ พ.ย. ๕๗
๗๔

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»