ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อหิน
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๔๙
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่ายาง -
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๖๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวี ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๕๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลาง
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๕๒
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2558
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๒๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้าถนน คสล.หมู่ที่ 8
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๑๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ Countdown To 2015
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๑๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหาร
๒๕ ธ.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านไร่ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษี ประจำปี ๒๕๕๘
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๑๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านไร่ การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) ในการประเมินค่ารายปีเพื่อใช้เก็บภาษีโรงเ
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๑๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒๕ ธ.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริ
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๑๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (2 รุ่น)
๒๕ ธ.ค. ๕๗
๑๓

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»