ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งลาน งบทดลอง เดือน ม.ค.59
๑๔ ก.พ. ๕๙
๑๔๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา "Happy Valentine's Day"...
๑๔ ก.พ. ๕๙
๑๙๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศเตือนภัยจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๑๔ ก.พ. ๕๙
๑๙๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ แผนผังจัดงานปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย
๑๒ ก.พ. ๕๙
๒๘๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ฮาลาลสตรีท (Halal Street)
๑๒ ก.พ. ๕๙
๒๘๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะวง เทศบาลตำบลพะวง กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2559
๑๒ ก.พ. ๕๙
๒๘๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง เรื่อง การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
๑๒ ก.พ. ๕๙
๒๗๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดีหลวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดีหลวง ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลดีหลวง
๑๒ ก.พ. ๕๙
๒๗๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง กำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 304,000 บาท
๑๒ ก.พ. ๕๙
๒๐๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
๑๒ ก.พ. ๕๙
๑๔๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ วันเสาร์ที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๙
๑๒ ก.พ. ๕๙
๑๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนน คสล. สายควนนาว หมู่ที่ 3
๑๒ ก.พ. ๕๙
๑๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีลเป็นถนน คสล. สายป่างาม - ควนนาว หมู่ที่ 3
๑๒ ก.พ. ๕๙
๑๖๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่สร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งหลุมนก หมู่ที่ 11
๑๒ ก.พ. ๕๙
๑๓๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียบชายทะเลเก้าเส้ง-จะนะ ระยะทางจากโรงงานแปซิฟิกสุดเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑๒ ก.พ. ๕๙
๑๓๑

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»