ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ผลการดำเนินการโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๐๘ ต.ค. ๕๘
๑๕๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ผลการดำเนินการโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๐๘ ต.ค. ๕๘
๑๖๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
๐๘ ต.ค. ๕๘
๑๗๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
๐๘ ต.ค. ๕๘
๑๗๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย ประกาศเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย เรื่องจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย โดยวิธีพิเศษ
๐๘ ต.ค. ๕๘
๑๕๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ตุลาคม 2558
๐๘ ต.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ข่าวประชาสัมพันธ์การโอนเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
๐๘ ต.ค. ๕๘
๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
๐๘ ต.ค. ๕๘
๑๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๐๘ ต.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๐๘ ต.ค. ๕๘
๑๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๐๘ ต.ค. ๕๘
๑๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
๐๘ ต.ค. ๕๘
๑๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๐๘ ต.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บาโหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
๐๘ ต.ค. ๕๘
  ข่าวบริการผู้พิการ อบต.บาโหย ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินความพิการของ อบต.บาโหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
๐๘ ต.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»