ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย เงินสด และงบทางการเงินอื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2558
๒๘ ก.ค. ๕๘
๒๔๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจ้างติดตั้งพ่วงข้างรถจักรยานยนต์
๒๘ ก.ค. ๕๘
๒๕๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง
๒๘ ก.ค. ๕๘
๒๕๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหมอศรี ประกาศตรวจงานจ้าง
๒๘ ก.ค. ๕๘
๒๔๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายไทรทอง 1 ม.2
๒๘ ก.ค. ๕๘
๒๔๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทวี
๒๘ ก.ค. ๕๘
๒๒๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๙๗
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) สอบสัมภาษณ์
๒๘ ก.ค. ๕๘
๒๙๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรือง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างป้อมยามเทศบาลตำบลปากแตระ
๒๘ ก.ค. ๕๘
๒๑๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ทุ่งขมิ้น
๒๘ ก.ค. ๕๘
๒๑๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่้อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๙๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ อบต.คลองแดน ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเปตอง "อบต.คลองแดน ครั้งที่2"
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๙๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. สถ.ศพด.2 แบบไม่ตอกเข็ม
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๗๐
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.บ้านไร่ การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
๒๘ ก.ค. ๕๘
๑๖๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดงานประจำปีของดีทุ่งหวัง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
๒๘ ก.ค. ๕๘
๒๒๐

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»