ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
๒๗ มี.ค. ๕๘
๘๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
๒๗ มี.ค. ๕๘
๘๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวีทรัพย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักขาม
๒๗ มี.ค. ๕๘
๘๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ให้ระมัดระวังการเกิดเพลิงไหม้เป็นกรณีพิเศษในช่วงหน้าแล้ง
๒๗ มี.ค. ๕๘
๙๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเครียะ ประกาศอบต.ตะเครียะ เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการอบต.ฯ
๒๗ มี.ค. ๕๘
๘๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา รายงานพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
๒๗ มี.ค. ๕๘
๘๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร
๒๗ มี.ค. ๕๘
๘๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศเทศบาลตำบลนาทวีนอก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้
๒๗ มี.ค. ๕๘
๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกม่วง รับสมัครคัดเลือก ผ.อ. กองการศึกษา ๗
๒๗ มี.ค. ๕๘
๔๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าข้าม สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม
๒๗ มี.ค. ๕๘
๑๐๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะพานไม้แก่น รายงานการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2558
๒๗ มี.ค. ๕๘
๑๒๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงสีเก่า (ช่วงที่ 2) บ้านแหลมชัน ห
๒๖ มี.ค. ๕๘
๓๕๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง
๒๖ มี.ค. ๕๘
๓๒๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พังลา โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ จำนวน 2 โครงการ
๒๖ มี.ค. ๕๘
๓๕๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พังลา โครงการต่อเติมหลังคาพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังลา
๒๖ มี.ค. ๕๘
๓๕๔

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»