การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐, ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อปท.เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามข้อสังเกต ของ สตง." ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
หัวข้อเอกสาร
จำนวนผู้เข้าชม
  ทต.บ้านนา http://www.banna.go.th
  อบต.สะพานไม้แก่น http://www.sapanmaikaen.go.th
  ทต.ปาดัง http://www.padangbeza.go.th
  ทม.กำแพงเพชร http://www.kppobt.go.th
  เทศบาลเมืองควนลัง http://www.khuanlang.go.th
  ทต.พะตง http://www.patong.go.th
  อบต.สะกอม(เทพา) http://www.sakomthepha.go.th
  ทต.สำนักขาม http://www.sumnakkham.go.th
  ทต.น้ำน้อย http://www.namnoi.go.th
  ทต.ท่าช้าง http://www.thachang.go.th
  ทต.สทิงพระ http://www.sathingpra.go.th
  ทม.เขารูปช้าง http://www.krc.go.th
  ทต.สะบ้าย้อย http://www.sabayoicity.go.th
  อบต.วัดจันทร์ http://www.watchan.go.th
  ทต.โคกม่วง http://www.khoakmuang.go.th
  ทม.ปาดังเบซาร์ http://www.padangbezarcity.go.th
  อบต.คลองหลา http://www.khlonglha.go.th
  อบต.บ้านโหนด http://www.bannode.go.th
  อบต.ทำนบ http://www.tamnop.go.th
  อบต.เกาะสะบ้า http://www.kohsaba.go.th

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»