อปท. ที่ไม่รายงานข้อมูลรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บของ งวดที่ 1 จำนวน 4 แห่ง 1.ทม.คอหงส์ 2.ทม.ทุ่งตำเสา

อปท.ที่สั่งจองหนังสือบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ รับหนังสือได้ที่ สถ.จ.สงขลา
โดย : -          ประจำวันที่ : 8 มีนาคม 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ(ดู : 69)
ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร(ดู : 86)
โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(ดู : 91)
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ(ดู : 127)
โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา(ดู : 59)

ดูข่าวทั้งหมด