โครงการท้องถิ่นสงขลา ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้ำใส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) รายงานภายในวันที่ 12 พ.ค. 2559, การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙ (LPA)

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ มารดา ของนายสมคิด ทองเจริญ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ.จ.สงขลา


ถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สำนักงานเทศบาล  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งโดย : -          ประจำวันที่ : 4 มีนาคม 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016(ดู : 25)
เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ(ดู : 54)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา(ดู : 147)
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ(ดู : 29)
งานวันเต่าโลก (World Turtle Day 2016)(ดู : 32)

ดูข่าวทั้งหมด