ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ มารดา ของนายสมคิด ทองเจริญ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ.จ.สงขลา


ถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สำนักงานเทศบาล  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งโดย : -          ประจำวันที่ : 4 มีนาคม 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดู : 37)
รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)(ดู : 150)
1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท(ดู : 671)
2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท(ดู : 400)
3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท(ดู : 688)

ดูข่าวทั้งหมด