โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรง


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว"

(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙)โดย : -          ประจำวันที่ : 2 มีนาคม 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)(ดู : 143)
1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท(ดู : 623)
2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท(ดู : 363)
3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท(ดู : 627)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙(ดู : 94)

ดูข่าวทั้งหมด