โครงการท้องถิ่นสงขลา ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้ำใส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) รายงานภายในวันที่ 12 พ.ค. 2559, การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙ (LPA)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรง


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว"

(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙)โดย : -          ประจำวันที่ : 2 มีนาคม 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016(ดู : 69)
เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ(ดู : 75)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา(ดู : 181)
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ(ดู : 38)
งานวันเต่าโลก (World Turtle Day 2016)(ดู : 39)

ดูข่าวทั้งหมด