โครงการท้องถิ่นสงขลา ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้ำใส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) รายงานภายในวันที่ 12 พ.ค. 2559, การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙ (LPA)

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยโดย : -          ประจำวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๘ และ ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๕๙)(ดู : 6)
ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016(ดู : 76)
เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ(ดู : 79)
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา(ดู : 192)
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ(ดู : 39)

ดูข่าวทั้งหมด