ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาโดย : -          ประจำวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดู : 20)
รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)(ดู : 146)
1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท(ดู : 650)
2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท(ดู : 382)
3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท(ดู : 652)

ดูข่าวทั้งหมด