เข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การบริหารงานบุคคล เข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)"


เข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การบริหารงานบุคคล เข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙"โดย : -          ประจำวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ

รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)(ดู : 130)
1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท(ดู : 566)
2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท(ดู : 332)
3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท(ดู : 579)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙(ดู : 89)

ดูข่าวทั้งหมด