• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
1
 
หัวข้อ
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
8 ก.พ. 61
74
  ขอเชิญรับหนังสือบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561
7 ก.พ. 61
45
  แบบและตัวอย่างเสนอขอปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
30 ม.ค. 61
288
  รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
25 ม.ค. 61
141
  ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข
23 ม.ค. 61
107
  การรสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
29 ธ.ค. 60
389
  โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"
25 ธ.ค. 60
207
  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
15 ธ.ค. 60
173
  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับจังหวัด
7 พ.ย. 60
6171
  กำหนดสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
7 พ.ย. 60
982
  วิธีการตรวจสอบรายชื่อเพลงที่แจ้งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงซ้ำซ้อน
24 ต.ค. 60
302
  ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
12 ต.ค. 60
343
  ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
12 ต.ค. 60
229
  การแก้ปัญหาขยะด้วย 3R
23 ส.ค. 60
646
  ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560
4 ส.ค. 60
498
  สรุปทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
2 ส.ค. 60
736
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นฯ
27 ก.ค. 60
829
  กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ
14 ก.ค. 60
416
  โอวาทประทานเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560
12 ก.ค. 60
330
  ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ระดับประเทศ
2 มิ.ย. 60
872