• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
1
 
หัวข้อ
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นตามแนวนโยบายแห่งรัฐและการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐
2 ธ.ค. 59
99
  เสื้อ ฅนท้องถิ่น สงขลา ทำดีตามรอยเท้าพ่อ
18 พ.ย. 59
276
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ นางอมร มณีโชติ พี่สาว นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.
10 พ.ย. 59
151
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ นางฐิตารีย์ สุโพธิ์เมือง ภรรยา นายสุวัฒ เลิศจิตต์ธรรม นายก ทต.คลองแงะ
31 ต.ค. 59
186
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้
25 ต.ค. 59
267
  สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองควนลัง
18 ต.ค. 59
684
  เปลี่ยนแปลงวันเวลาเข้าเฝ้าผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย
17 ต.ค. 59
123
  สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘
10 ต.ค. 59
132
  มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2559
3 ต.ค. 59
201
  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
19 ก.ย. 59
165
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 108 ปัญหาด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การพัสดุของ อปท.
3 ส.ค. 59
1135
  ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ก.ค. 59
375
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ
22 ก.ค. 59
395
  ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร
15 ก.ค. 59
267
  โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
14 ก.ค. 59
286
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
13 ก.ค. 59
410
  โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
11 ก.ค. 59
146
  โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
29 มิ.ย. 59
301
  รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)
14 มิ.ย. 59
319
  1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท
13 มิ.ย. 59
1561