• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
1
 
หัวข้อ
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
19 ก.ย. 59
61
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 108 ปัญหาด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การพัสดุของ อปท.
3 ส.ค. 59
839
  ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 ก.ค. 59
282
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ
22 ก.ค. 59
303
  ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร
15 ก.ค. 59
203
  โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
14 ก.ค. 59
222
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
13 ก.ค. 59
324
  โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
11 ก.ค. 59
104
  โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
29 มิ.ย. 59
250
  รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)
14 มิ.ย. 59
265
  1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท
13 มิ.ย. 59
1502
  2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท
13 มิ.ย. 59
1036
  3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท
13 มิ.ย. 59
967
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
10 มิ.ย. 59
152
  PM ในระบบแท่ง อปท.
10 มิ.ย. 59
709
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล (นายประยูร สิกะพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งหมอ)
6 มิ.ย. 59
464
  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๘ และ ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๕๙)
30 พ.ค. 59
198
  ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016
23 พ.ค. 59
201
  เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
19 พ.ค. 59
230
  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
16 พ.ค. 59
370