• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
1
 
หัวข้อ
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับจังหวัด
7 พ.ย. 60
688
  กำหนดสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
7 พ.ย. 60
201
  วิธีการตรวจสอบรายชื่อเพลงที่แจ้งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงซ้ำซ้อน
24 ต.ค. 60
107
  ประชาสัมพันธ์ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย
12 ต.ค. 60
186
  ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
12 ต.ค. 60
85
  การแก้ปัญหาขยะด้วย 3R
23 ส.ค. 60
389
  ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560
4 ส.ค. 60
298
  สรุปทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
2 ส.ค. 60
419
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นฯ
27 ก.ค. 60
626
  กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ
14 ก.ค. 60
304
  โอวาทประทานเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560
12 ก.ค. 60
242
  ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ระดับประเทศ
2 มิ.ย. 60
672
  ปรองดองจะสำเร็จไหม?
30 พ.ค. 60
357
  รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ณ ประเทศญี่ปุ่น
17 พ.ค. 60
528
  รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ นายสุรพล เจริญภูมิ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
17 พ.ค. 60
290
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
15 พ.ค. 60
355
  สรุปการบรรยายปาฐกถาพิเศษโครงการ น้องรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุขฯ
11 เม.ย. 60
373
  สรุปผลการเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
17 มี.ค. 60
555
  ขอประชาสัมพันธ์การแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐
17 มี.ค. 60
385
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ นายขาว ศรีสงค์ บิดาของนายสมใจ ศรีสงค์ นายก อบต.ระวะ
17 มี.ค. 60
520