• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดสงขลา
ทน.หาดใหญ่ : เทศบาลนครหาดใหญ่ เพิ่มทางเลือกใหม่ในการชำระภาษีท้องถิ่น
12 มกราคม 2558

เทศบาลนครหาดใหญ่ เสนอทางใหม่ในการชำระภาษีท้องถิ่น สำหรับผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ความสะดวกอีกหนึ่งช่องทาง กับทางเลือกใหม่ในการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการให้ทุกท่านที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถชำระค่าภาษีฯ ผ่านธนาคาร กรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงท่านนำใบแจ้งหนี้ภาษีที่ ออกโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ แล้วไปติดต่อชำระภาษีที่ธนาคารกรุงไทย  ผ่านระบบธนาคารตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

1. ท่านที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ท่านจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

ตามเวลาที่กำหนด

 

2. เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ จะประเมินค่าภาษีฯ แจ้งยอดค่าภาษีฯ และออกใบแจ้งหนี้ภาษี พร้อมจัดส่ง (เพื่อนำไปติดต่อชำระที่ธนาคาร )

 

3.  เมื่อได้รับแจ้งยอดค่าภาษี (ภรด.8 , ภ.บ.ท.9, ภ.ป.3) แล้วนำใบแจ้งหนี้ค่าภาษีฯ ที่ออกโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ไปติดต่อชำระที่ธนาคารกรุงไทย

ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

4.  เมื่อไปติดต่อชำระภาษีฯ ที่ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว ให้แฟกซ์ใบโอนเงินมายังเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่เบอร์โทรสาร 074-220424 หรือ

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 074-220152 , 074-200155-7 เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

 

5.  เทศบาลนครหาดใหญ่ จะตรวจรายงานการชำระภาษีของท่านที่ผ่านระบบเครือข่ายของธนาคารกรุงไทย ทุกๆ วันทำการ ตามวันและเวลาราชการ

เพื่อดำเนินการทางการบัญชีของเทศบาลฯต่อไป

 

 

หมายเหตุ

1.  ชำระด้วยเงินสด  ติดต่อชำระภาษี ที่ธนาคารได้ จะต้องไม่เกินวันที่กำหนด ในใบแจ้งหนี้ภาษี ตามเวลา  ของธนาคาร

     (วันจันทร์ - ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.30 น. )

2.  หากเกินวันที่กำหนดแล้ว กรุณาติดต่อชำระภาษีฯ ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักการคลัง

     ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ เบอร์โทรสาร 074-220424 หรือ โทรศัพท์ 074-220152 , 074-200155-7

3.  อัตราค่าบริการ ในการชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร  10 บาท / หนึ่งรายการ

 

 

หรือติดต่อชำระภาษีที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามความสะดวกของท่าน ได้ ณ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        ภายในเดือนมกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558   

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)                              ภายในเดือนมกราคม - 31 มีนาคม   2558

ยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่                                          ภายในเดือนมกราคม - 30 เมษายน 2558

 

โดยทรัพย์สินที่อยู่ในเขตตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว ณ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร. 074-200152, 074-200155, 074-200156, 074-200157, และ  074-220424

 

เปิดบริการในการรับชำระภาษี ช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.  เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2558

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมชำระเงินผ่านธนาคาร ได้ตามลิงค์ดังแนบด้านบน