• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของ อปท. มี อ.เมืองสงขลา, อ.ควนเนียง, อ.ระโนด, อ.คลองหอยโข่ง, อ.บางกล่ำ, อ.สะเดา และ อ.สะบ้าย้อย ยังไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ (นส.ด่วนมาก ที่ สข ๐๐๒๓.๔/ว๒๒๔๕ ลว. ๘ พ.ย.๒๕๕๙)
นายพนมเทียน เส้งวั่น
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
sufficiency
ซะฟิช'เซินซี [N]
ความพอเพียง ,ความเพียงพอ,ความพอ