สถจ.สงขลาจัดอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาร่วมกับผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จัดอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๕ โดยนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จำนวนรูป :

จำนวนผู้ชม

๖๕๓

วันที่ :

๑๑/๑๒/๒o๑๒


แสดงรูปหน้าที่ 1