• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน่วยงานที่ยังไม่รายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี 1.อบต.ท่าประดู่ 2.ทต.นาทวี 3.อบต.คลองรี 4.อบต.ชุมพล 5.อบต.ท่าบอน 6.อบต.ตะเครียะ และ 7.อบต.คลองหลา | ขอความร่วมมือ อปท. จัดทำข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมสำรวจการสั่งจองบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙
นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ข่าวสารความเคลื่อนไหว

    --------- ไม่มีข้อมูล ---------