ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับ 7 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 รายละเีอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๖o๙.๕๒ กิโลไบต์

โดย: อบต.พะตง
วันที่ o๖/๑๒/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: งบเดือนกรกฎาคม 57 (ดู:๒๓)(วันที่:๒๑/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อยางแอสฟัทล์ (ดู:๒๙)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ (ดู:๒o)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เส้นทางสุขภาพเขาน้อย (ดู:๒๕)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศประมูลเช่าทรัพย์ของเทศบาลตำบลคูเต่า (ดู:๒๕)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)