ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับ 7 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 รายละเีอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๖o๙.๕๒ กิโลไบต์

โดย: อบต.พะตง
วันที่ o๖/๑๒/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลงานจ้างฯ (ดู:๖๙)(วันที่:๑๘/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง (ดู:๑๖๙)(วันที่:๑๗/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.57 (ดู:๑๖๒)(วันที่:๑๗/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.57 (ดู:๑๕๘)(วันที่:๑๗/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู:๑๗๒)(วันที่:๑๗/o๔/๒๕๕๗)