ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะตง

ประกาศผลการเปิดซองโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะตง ม.4 บ้านปลักเด

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๒๘.๗๔ กิโลไบต์

โดย: อบต.พะตง
วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เครื่องกล้องวงจรปิด (ดู:๑๑๗)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2558-2562) (ดู:๑๑๑)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:๗๑)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:๗๕)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา (ครั้งที่2) (ดู:๗o)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)