ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะตง

ประกาศผลการเปิดซองโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะตง ม.4 บ้านปลักเด

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๒๘.๗๔ กิโลไบต์

โดย: อบต.พะตง
วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (ดู:๘o)(วันที่:๓๑/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: อบต.โรง เร่งรัดรายงานตัวชี้วัด (ดู:๑๑๑)(วันที่:๓๑/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขอขยายเวลาการขาย/ยื่นเอกสารสอบราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. บ้านคลองนุ้ย หมุ่ที่ 5 (ดู:๑o๕)(วันที่:๓๑/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านน้อง-เขตขุนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ดู:๗๙)(วันที่:๓๑/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจัดงานประจำปีของดีทุ่งหวัง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู:๖๗)(วันที่:๓๑/o๗/๒๕๕๗)