ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะตง

ประกาศผลการเปิดซองโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะตง ม.4 บ้านปลักเด

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๒๘.๗๔ กิโลไบต์

โดย: อบต.พะตง
วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาหนูน้อยเกมส์ ปี ๒๕๕๗ (ดู:๔๑)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๗ (ดู:๓๖)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กิจกรรมอบรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๗ (ดู:๓๕)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กิจกรรมฮารีรายอ ปี ๒๕๕๗ (ดู:๓๙)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายช่ื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:๔๓)(วันที่:๑๙/o๙/๒๕๕๗)