ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะตง

ประกาศผลการเปิดซองโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะตง ม.4 บ้านปลักเด

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๒๘.๗๔ กิโลไบต์

โดย: อบต.พะตง
วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดรับสมัคร เดิน - วิ่งฟันรันสืบสานตำนานควนธง ครั้งที่ 5 (ดู:๖๗)(วันที่:๑๙/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:๑๗๓)(วันที่:๑๘/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ดู:๑๗o)(วันที่:๑๘/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: งานสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2557 (ดู:๑๗๓)(วันที่:๑๘/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 (ดู:๑๗๑)(วันที่:๑๘/o๔/๒๕๕๗)