ท้องถิ่น: อบต.พะตง
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะตง

ประกาศผลการเปิดซองโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะตง ม.4 บ้านปลักเด

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๒๘.๗๔ กิโลไบต์

โดย: อบต.พะตง
วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: งบเดือนกรกฎาคม 57 (ดู:๒๘)(วันที่:๒๑/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อยางแอสฟัทล์ (ดู:๒๙)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ (ดู:๒o)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เส้นทางสุขภาพเขาน้อย (ดู:๒๕)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศประมูลเช่าทรัพย์ของเทศบาลตำบลคูเต่า (ดู:๒๕)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)