ท้องถิ่น: อบต.กระดังงา
สอบราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงามีความประสงค์สอบราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาและเก้าอี้สำรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 ตัว ราคากลาง 200,000.- (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๙๔.๑๔ กิโลไบต์

โดย: อบต.กระดังงา
วันที่ ๓o/o๔/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ดู:๙๔)(วันที่:o๓/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ดู:๙o)(วันที่:o๓/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ดู:๙๒)(วันที่:o๓/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี (ดู:๙๒)(วันที่:o๓/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวรับสมัครงาน: รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ดู:๙๕)(วันที่:o๓/o๙/๒๕๕๗)