ท้องถิ่น: อบต.กระดังงา
สอบราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงามีความประสงค์สอบราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาและเก้าอี้สำรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 ตัว ราคากลาง 200,000.- (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๙๔.๑๔ กิโลไบต์

โดย: อบต.กระดังงา
วันที่ ๓o/o๔/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: งบเดือนกรกฎาคม 57 (ดู:๕๒)(วันที่:๒๑/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อยางแอสฟัทล์ (ดู:๑๒๘)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ (ดู:๑๒o)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เส้นทางสุขภาพเขาน้อย (ดู:๑๒๙)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศประมูลเช่าทรัพย์ของเทศบาลตำบลคูเต่า (ดู:๑๓๑)(วันที่:๒o/o๘/๒๕๕๗)