ท้องถิ่น: อบต.กระดังงา
สอบราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงามีความประสงค์สอบราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาและเก้าอี้สำรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 ตัว ราคากลาง 200,000.- (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๙๔.๑๔ กิโลไบต์

โดย: อบต.กระดังงา
วันที่ ๓o/o๔/๒๕๕๖
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ดู:๖๙)(วันที่:๑๖/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:๒๒)(วันที่:๑๖/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 6 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ดู:๗๙)(วันที่:๑๕/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เปิดให้บริการ ณ สำนักงานแห่งใหม่ (ตึกช้าง) ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557 ตรงข้าม ม.ราชภัฏสงขลา (ดู:๔๖)(วันที่:๑๕/o๙/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเปี๊ยะและคูระบายน้ำบ้านห้วยโอน หมู่ที่ 9 (ดู:๑๒o)(วันที่:๑๒/o๙/๒๕๕๗)