ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
วันศุกร์ที่ 2 มี.ค 55 คือวันอบต. อบต.สงขลาจำนวน 97 แห่ง รวมใจ โดยสนง.ท้องถิ่นสงขลาแม่งานใหญ่ จัดงาน


วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 วันอบต. อบต.สงขลา จำนวน 97 แห่งรวมใจ โดยสนง.ท้องถิ่นสงขลา นำทืมโดย ท่านวิญญ์  สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา แม่งานใหญ่  จัดงานขึ้น ณ อบจ.สงขลา ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-22.00 น.  รายละเอียดดังนี้

วาระการประชุมการจัดงานวัน อบต. ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ อบจ.สงขลา

โดย ท่านวิญญ์  สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้ เรียนเชิญ ท้องถิ่นอำเภอ 16 อำเภอ ตัวแทนอบต.16 อำเภอ(ปลัดอบต.+หัวหน้าสำนักปลัดฯ) และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมงานวัน อบต.2555 ครับ
การจัดงานวัน อบต. ประจำปี 2555 จะเป็นบูรณาการการจัดงานระหว่าง งานสหกรณ์จังหวัดสงขลาประจำปี , งานสงขลาพอเพียง และงานวัน อบต.ประจำปี รายละเอียดวาระการประชุม
 
http://file2.uploadfile.biz/i/IIEIMEIMIEWZIV
 
ก็นำรายละเอียดวาระการประชุม มาเล่าสู้กันฟังแล้วพบกัน 2 กุมพาพันธ์ 2555 ครับ ภาพ บรรยากาศวัน อบต.ปีที่แล้ว

มิตรภาพแห่งรอยยิ้ม...รวมภาพกิจกรรมวัน อบต. 2 มี.ค 54 อบต.สงขลา รวมพลัง 103 แห่ง ณห้องประชุม อบจ.สงขลา จัดโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรมวัน อบต. 2 มี.ค 54 อบต.สงขลา รวมพลัง 103 แห่ง ณห้องประชุม ศรีเกียรติพัฒน์  อบจ.สงขลา
                    
      มิตรภาพแห่งรอยิ้ม...คือ...
 น้ำใจของพี่น้อง....อบต. 103 แห่งงานสำเร็จเรียบร้อยดี....ต้อง...ยกนิ้วให้ อบต.จ.สงขลา 103 แห่งรวมใจ
และขอขอบคุณสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะท่าน
วิญญ์  สิทธิเชนทร์
ท้องถิ่นสงขลา แม่งานใหญ่
ท่านวิญญู  ทองสกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ท่านอุทิศ ชูช่วย นายกอบจ.สงขลา
ที่สนับสนุนงานนี้
ปิดท้าย ขอยกนิ้ว ให้
เจ้าหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ท้องถิ่น 16 อำเภอ ทุกๆๆท่าน ให้ความร่วมมือแบบสุดๆๆ
เยี่ยมๆๆ ครับ
 แล้ว พบกัน 2 มีนาคม 2555 ครับ

       ชนในชาติสามัคคี      ทำความดีเพื่อพ่อหลวง
               
          นายอักษร     บุตรโคตร
                ปลัดอบต.บางกล่ำ                          
                 4 มีนาคม 2554


                          มือถือ 089-1971331
                   
p-aksorn31@windowslive.com

                p-kak2513@windowslive.com


โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554


โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ ๑๓/o๑/๒๕๕๕
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกระบาด (ดู:๑๓๔)(วันที่:๒๒/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู:๗๓)(วันที่:๒๒/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การปรับระบบซีเป็นระบบแท่ง เส้นทางความก้าวหน้า การเตรียมพร้อม และสิทธิสวัสดิการของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ดู:๖o)(วันที่:๒๒/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร ของอปท. (ดู:๔๒)(วันที่:๒๒/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณปี 2557 (ดู:๑๒๘)(วันที่:๒๒/o๗/๒๕๕๗)