หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมดในระบบเครือข่าย ๑๘๗o๕ รายการ
  ประเภท ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง ตอบข้อร้องเรียน ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ ม.4 ต.คลองหรัง
๓o/o๗/๒๕๕๗
๑๑๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นราชกุศล...
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๖๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาพนักงานจ้าง
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๗๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่สาม
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดฝึกอบรมโครงการสัมมนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะวง กำหนดหลักเกณฑ์การก่อสรา้งอาคารในที่ดินของรัฐในท้องที่ หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลพะวง
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ทอม อบต.แม่ทอม ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนสายริมทุ่ง หมู่ที่ 4 - 5
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๕๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ทอม อบต.แม่ทอมประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกยยกระดับถนนเลียบถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๓๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๔๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๕o
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด สรุปผลการปฎิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมแนวทางการดำเนินการ
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๕๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะวง การเตรียมพร้อมในการรับเสด็จฯ
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๖๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านหาร ประกาศขยายเวลารับซอง-ยื่นซองและเปิดซองสอบราคาจ้าง
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๖๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาขายเอกสารสอบราคา ยื่นเอกสารสอบราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อสอ ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชิงโค
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๕๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาขายเอกสารสอบราคา ยื่นเอกสารสอบราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวิหารพ่อจอม หมู่ที่ ๘ ตำบลชิงโค
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๕๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาขายเอกสารสอบราคา ยื่นเอกสารสอบราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายไฟเฉลิมพระเกียรติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๔๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายฯ) ครั้งที่2
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๕๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557
๒๙/o๗/๒๕๕๗
๑๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รำแดง ปอเทือง@รำแดง
๒๗/o๗/๒๕๕๗
๒๑๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.จะนะ เครื่องกล้องวงจรปิด
๒๕/o๗/๒๕๕๗
๒๔๙
«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [๑] | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๑ จาก ๙๓๖ หน้า