หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมดในระบบเครือข่าย ๑๙๔๗๔ รายการ
  ประเภท ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประกาศรายช่ื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑๙/o๙/๒๕๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบต.สนามชัย สอบราคาจัดจ้างโครงการ ๘ โครงการ
๑๘/o๙/๒๕๕๗
๒๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผลการประกาศราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
๑๘/o๙/๒๕๕๗
๑๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายบ้านครูเลิศ
๑๘/o๙/๒๕๕๗
๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงทาสีใหม่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
๑๘/o๙/๒๕๕๗
๑๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ
๑๘/o๙/๒๕๕๗
๑๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง
๑๘/o๙/๒๕๕๗
๑๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายควนสีปาน
๑๘/o๙/๒๕๕๗
๑o
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างบันไดเลื่อนสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๘/o๙/๒๕๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง โครงการสร้างรั้วกำแพงใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2557
๑๗/o๙/๒๕๕๗
๓๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทย วันออกพรรษาและตักบาตรเทโว
๑๗/o๙/๒๕๕๗
๓o
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
๑๖/o๙/๒๕๕๗
๑๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑๖/o๙/๒๕๕๗
๔๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 6 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
๑๕/o๙/๒๕๕๗
๑๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เปิดให้บริการ ณ สำนักงานแห่งใหม่ (ตึกช้าง) ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557 ตรงข้าม ม.ราชภัฏสงขลา
๑๕/o๙/๒๕๕๗
๗๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเปี๊ยะและคูระบายน้ำบ้านห้วยโอน หมู่ที่ 9
๑๒/o๙/๒๕๕๗
๑๓๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โครงการขุุดลอกห้วยเปี๊ยะและคูระบายน้ำบ้านห้วยโอน หมู่ที่ 9
๑๒/o๙/๒๕๕๗
๙๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองสายคลองไม้ไผ่ หมู่ที่ 5
๑๒/o๙/๒๕๕๗
๑o๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โครงการขุดลอกเหมืองสายคลองไม้ไผ่ หมู่ที่ 5
๑๒/o๙/๒๕๕๗
๑o๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(เนื้ออวน)ในโครงการส่งเสริมแลพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้าน จำนวน ๓ รายการ
๑๒/o๙/๒๕๕๗
๑oo
«« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [๑] | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»
แสดงหน้าที่ ๑ จาก ๙๗๔ หน้า