โครงการท้องถิ่นสงขลา ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้ำใส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) รายงานภายในวันที่ 12 พ.ค. 2559, การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙ (LPA)
 
   
  • wildflowers ไวลดฺ เฟลา'เออะ [N] ดอกไม้ป่า
  • typewriter ไทพฺ'ไรเทอะ [N] เครื่องพิมพ์ดีด
  • allergy แอล' เลอจี [N] โรคภูมิแพ้
  • Royal Ploughing Ceremony ร๊อหย่ล พล่าวว์อิง แซเหร่โหม่หนี่ พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  • comfortable คัม'เฟิร์ททะเบิล [ADJ] สบาย,สุขใจ,สุขสบาย